# برخورد_درست_با_متلک_گویی

گیر دادن بعضی ها بی جهت برای خراب کردن اوقات شما و راه حل

شاید تو اقوام نزدیک یا همکاراتون باشن افرادی که بی خودی مثل قاشق نشسته می‌پرن تو صحبت شما با دو ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 150 بازدید